Telecom en ICT in de zorg

De medische en technologische mogelijkheden in de gezondheidzorg veranderen snel, terwijl de noodzaak tot een nieuwe aanpak toeneemt. De bevolking vergrijst en de gemiddelde levensverwachting wordt steeds hoger. De meeste ouderen hebben minimaal één gebrek waarvoor zorg moet worden verleend. Om die zorg efficiënt en effectief te kunnen verrichten is een goede ICT onontbeerlijk. Preventie, zelfmanagement, mantelzorg en monitoring op afstand zijn veel besproken thema’s Zorginstellingen zijn voor BTC al jaren een belangrijke klantengroep. Wij hebben dan ook onze specialisten die zelf uit de zorg afkomstig zijn.

BTC en KPN hebben samen een pakket van slimme en beproefde zorg diensten samengesteld waarmee wij onze klanten hun doelen laten bereiken, met als hoger doel: bereikbare en betaalbare Zorg!

KPN Zorg visie

Wij zijn KPN Zorg. Wij voelen ons thuis in Nederland. Een oer-Hollands bedrijf, nuchter en down to earth.

Onze ambitie is helder: samen bouwen aan een gezonde toekomst voor de zorg in Nederland. Met oplossingen waarmee we zorgprofessionals ontlasten zodat ze meer tijd kunnen besteden aan het begeleiden en helpen van mensen. Wij willen het zorglandschap in Nederland meehelpen veranderen. Beter toegankelijk, beter bereikbaar, veilig en betrouwbaar.

Met onze oplossingen kunnen zorgverleners slimmer werken. Door ze altijd en overal toegang te bieden tot patiëntgegevens. En dat zij die snel en gemakkelijk met andere professionals onderling kunnen delen. Daarnaast helpen we met onze oplossingen de zelfstandigheid en het comfort van mensen te vergroten. Zodat ze niet onnodig opgenomen hoeven te worden en langer thuis kunnen blijven wonen. En ze het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden.

Daarom gaan we met iedereen het gesprek aan en brengen partijen bij elkaar. Om samen een verschil te maken. Wij spelen een prominente rol in maatschappelijke discussies over zorginnovatie. We praten mee over beveiliging van gegevens en over hoe we mensen zo lang mogelijk de beste zorg thuis kunnen bieden. We laten op zoveel mogelijk manieren zien dat we een motor zijn in de veranderingen die de zorg de komende jaren gaat doormaken.

Want wij willen de zorg verder brengen. Met alle kennis en kunde van het grote KPN in onze rugzak willen we een duurzame bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie in de zorg. Met drie heldere doelen: meer tijd voor échte zorg; hogere kwaliteit van zorg en het verder versterken van de hulp aan zorgbehoevenden thuis.

Extramurale zorg

Door de groeiende vergrijzing raken verpleeghuizen steeds voller. Van senioren wordt verwacht dat zij hun zelfstandigheid vergroten. In 2014 werd een wet aangenomen die stimuleert dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daardoor groeit de zogeheten extramurale zorg: zorg op afstand, buiten de muren van een zorginstelling. Dit biedt niet alleen meer vrijheid, maar vraagt ook om een grotere zelfredzaamheid van de ouderen zelf.

De zorgsector staat onder enorme druk om effectiever te werken. Iedereen moet een bijdrage leveren om oplossingen te vinden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Meer tijd, betere kwaliteit en meer comfort binnen de zorg voor iedereen is mede mogelijk door de inzet van ICT. Daarom ontwikkelde KPN verschillende praktische ICT-oplossingen die zorginstellingen helpen om hun doelstellingen te bereiken.

KPN ZorgVrijThuis: een digitale oplossing die ouderen in staat stelt langer thuis te blijven wonen.

Medewerkers productiviteit

Veel organisaties bewandelen op dit moment de weg naar de digital enterprise. En ieder loopt zijn eigen route. Logisch, want bestaande ICT-infrastructuur is altijd een factor. Daarom is het slim om te zoeken naar een hybride vorm, een mix tussen uw oude en nieuwe ICT-situatie. Uw hoofdkantoor blijft bijvoorbeeld gebruikmaken van de bestaande telefooncentrale op locatie terwijl andere vestigingen al in de cloud werken. Of u begint klein, met een pilot waaraan enkele tientallen medewerkers deelnemen. Zo zoekt u naar manieren waarop u nieuwe technologische toepassingen naadloos in uw bestaande ICT kunt opnemen. Zodat uw medewerker zijn werk zo tevreden en productief mogelijk kan doen. Zonder enige hinder van techniek, maar juist geholpen door nieuwe mogelijkheden van vandaag én morgen. De werkomgeving speelt in de productiviteit van werknemers een belangrijke rol. Mensen zijn namelijk productief als ze efficiënt en prettig kunnen werken in een omgeving die goed bij hun wensen en werk past.

Rol werknemer op weg naar digital enterprise

Wanneer uw werknemers tevreden en productief hun werk kunnen uitvoeren op een werkplek die voldoet aan hun behoeften, zijn zij in staat gemakkelijk te reageren op omstandigheden die daarom vragen. Daarnaast draagt een grotere productiviteit bij aan verbeterde bedrijfsresultaten. Dat maakt de tevredenheid en productiviteit van uw werknemer essentieel voor het succes en de transformatie van uw bedrijf. Een lagere productiviteit is onwenselijk en leidt tot inefficiënt werken. Bovendien worden geen kosten bespaard. Sterker nog, u wordt mogelijk zelfs duurder ten opzichte van concurrenten. Want zetten zij wel stappen op weg naar de digital enterprise? Dan nemen zij de voorsprong, niet u.

Grotere productiviteit mogelijk maken

Om ervoor te zorgen dat uw medewerkers productiever werken, moet u allereerst inventariseren waar uw medewerkers behoefte aan hebben. Vervolgens kijkt u welke ICT-infrastructuur nodig is om daarin te voorzien. Dat betekent ook dat u de huidige infrastructuur onder de loep neemt. Hoe verandert u die in een hybride vorm die uw medewerkers helpt en daarmee ook uw organisatie op weg naar de digital enterprise? Welke gestandaardiseerde elementen kunnen of moeten aan deze infrastructuur worden toegevoegd?

Flexibiliteit en wendbaarheid begint bij de medewerker

Hoe vergroot u de medewerkersproductiviteit met ICT? Het begint door uw medewerkers centraal te zetten. Leer hun behoeften kennen. Luister naar hen: wat willen ze nu echt en waarom willen ze dat? Vervolgens is het van belang om uw organisatie in te richten met flexibele en schaalbare telecom- en ICT-dienstverlening, waarmee uw werknemer – en daarmee ook de organisatie – de gewenste flexibiliteit en wendbaarheid kan bereiken. PRODUCTIVITEIT ALS DRIJFVEER Herken én erken BYOD en handel ernaar. Ontwikkel een strategie die past bij uw organisatie en uw medewerkers. Neem vervolgens de huidige ICT-infrastructuur onder de loep. Bekijk welke elementen cruciaal zijn en moeten blijven. Welke onderdelen hebben een update nodig? En wat ontbreekt er nog om flexibel en wendbaar te worden op een hybride manier? Laat productiviteit de drijfveer zijn voor uw toekomstige investeringen in ICT. Pas dan zet u stappen op weg naar de digital enterprise.

Voordelen Zorgslim Mobiliteit

  • Altijd bereikbaar: Vitale informatie altijd voorhanden, in 1 veilig en betrouwbaar netwerk.
  • Tijdwinst Meer persoonlijke aandacht voor patiënten door tijdbesparende oplossingen.
  • Kostenbesparend Kostenbesparing door een verlaging van ICT-kosten en efficiëntere werkprocessen.

KPN ÉÉN

KPN helpt u graag met de juiste keuze voor de technologie die bij uw organisatie past en die nodig is om te transformeren tot digital enterprise. KPN ÉÉN is een offline en online dienst volgens het ‘as a service’ model. Dat betekent dat we er voor u zijn wanneer u ons nodig heeft. Met maximale ondersteuning aan u, maar ook aan de eindgebruikers, zodat zij productief en tevreden kunnen blijven werken.

Bouwstenen

KPN ÉÉN is schaalbaar dankzij diverse gestandaardiseerde bouwstenen, waarvan uw organisatie naar wens gebruik kan maken. Dat levert u de flexibiliteit en wendbaarheid op waarnaar u zoekt. En de complete ICT-oplossing? Die is technisch en functioneel geïntegreerd, waardoor medewerkers gemakkelijk altijd en overal samenwerken met uniforme tools.

Van alles 1

Met KPN ÉÉN vereenvoudigt u uw ICT. Voor al uw vragen heeft u 1 aanspreekpunt. U sluit 1 contract af en ontvangt 1 factuur voor de diensten. En met de online selfcare-omgeving heeft u real time inzicht in uw dienstverbruik, zodat u dit op elk moment kunt bijstellen.

De werkplek van de Zorg

Zorg beweegt mee met de vraag De sector verandert. Zo worden mensen steeds ouder en vragen meer zorg. Tegelijk verschuiven budgetten naar lokale overheden. En er wordt meer zorg aan huis verleend, waardoor er meer behoefte is aan mobiel werken en digitale dossiers. Al met al verandert de sector ingrijpend. Het is echter niet eenvoudig de snel opeenvolgende en forse veranderingen telkens te adopteren. Zeker niet vanuit ICT-oogpunt.

De vraag naar zorg – en daarmee de kosten – neemt almaar toe. Dus wordt er minder zorg verleend in instellingen, en juist meer in de wijk. Dat heeft gevolgen. Zo moeten chronisch zieken vanuit huis zelf hun medische gegevens kunnen inzien en via een beeldscherm met de zorgverlener in contact kunnen komen. De technologie is al voorhanden: smartphones, tablets en wearables. Deze ontwikkeling stelt nieuwe eisen aan ICT. Oude systemen voldoen niet meer, de nieuwe zijn complexer, bijvoorbeeld als het gaat om informatiebeveiliging. Bovendien ontgroeit ICT haar rol als ondersteunend hulpmiddel en wordt het meer en meer onderdeel van de primaire zorgverlening. Een flexibele werkomgeving U kunt aan al die nieuwe eisen voldoen door de werkplek in te richten met flexibele ICT uit de cloud. Dat maakt het voor alle zorgverleners mogelijk om effectief en ambulant te werken.

Maar is de cloud veilig en voldoet ze aan alle wet- en regelgeving van de zorg, bijvoorbeeld rondom privacy? Veel instellingen zijn nog niet overtuigd en twijfelen bij de overstap naar de cloud. Terwijl er veel te winnen is: de zorg heeft de unieke kans om de oude infrastructuur in één klap te transformeren. Een grote stap waarmee evenredig grote voordelen worden bereikt, onder meer wendbaarheid, veiligheid, een flexibele kostenstructuur en de toepassing van de nieuwste applicaties. Specifiek voor de zorg De transitie van uw ICT naar de cloud vereist een zorgvuldige aanpak, met specifieke aandacht voor de vernieuwde zorgspecifieke werkprocessen. In deze whitepaper laten we zien hoe u deze ontwikkeling op gang brengt: door te starten met de ICT van de werkplek. Dat is wat gebruikers zien van ICT, waardoor ze ervaren dat er verandering op komst is en er alvast aan wennen. Tegelijk wordt het duidelijk aan welke eisen de toepassingen uit de cloud moeten voldoen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

ZorgCloud: veiligheid gegarandeerd

KPN biedt u iets unieks. De betrouwbaarheid van ons solide netwerk is vanzelfsprekend. Daarvan hebben we een gedeelte losgekoppeld en volledig gereserveerd voor de zorg. We noemen het de ZorgCloud. Deze is volledig ISO- en NEN-gecertificeerd en voldoet aan alle specifieke veiligheidseisen en wet- en regelgeving in de zorg – en KPN actualiseert hem daar voortdurend op. We bewaken deze cloud 24/7, voeren preventief controles uit en installeren updates en patches van alle leveranciers. De ZorgCloud is niet te bereiken via een open internetconnectie, maar uitsluitend met een beveiligde verbinding via ons eigen netwerk. Kortom, met de ZorgCloud verzekert u zich ervan dat de privacy van uw cliëntgegevens is gewaarborgd. Altijd. Hoe of waar u ook werkt.

Praktische begeleiding

Als marktleider zetten we graag onze jarenlange ervaring in werkplekbeheer in om u een complete en flexibele oplossing te bieden. Zo begeleiden we u in het proces, van impactanalyse tot roadmap, van persona’s tot strategie, tot een probleemloze realisatie. Zodat u één ingang hebt voor alle dienstverlening op en rond de werkplek. Van on-site support tot infrastructuur, van consulting tot cloudoplossing.

Eén aanspreekpunt, één factuur

Kiest u voor KPN om de zorgwerkplek in te richten, dan werkt u vanuit één overzichtelijke omgeving, met één eenvoudig te gebruiken interface, onder één contract en met één factuur. En u hebt één vast aanspreekpunt die het overzicht heeft en antwoorden op al uw ICT-vragen. Wel zo overzichtelijk. Op deze manier werken we al voor een aantal andere klanten, en die zijn daar goed over te spreken. Stuk voor stuk beoordeelden ze deze werkwijze met een rapportcijfer 8 of hoger.

Voordelen Werkplek voor de Zorg

Transparante kosten: Voorspelbare kosten dankzij flexibel op- en afschalen. Zo betaalt u naar gebruik. Ook ontvangt u overzichtelijke maandelijkse kostenrapportages in uw beheerportal.
Veilig: Goed beveiligd, met centrale opslag en beheer in Nederland. Ook kunt u direct veilig inloggen in zorgsystemen van bijvoorbeeld Huisarts- of Apotheek Informatie Systeem (HIS/AIS).
Service: Prettige service, met gebruiksvriendelijke self service portals en 24/7 bereikbare business servicedesk.

Zorgcloud

ICT speelt een steeds belangrijkere rol in het betaalbaar en toegankelijk houden van de gezondheidszorg. De inzet van ICT verbetert en versnelt de uitwisseling van zorginformatie. We leven namelijk in een dynamische wereld. Hierin kan cruciale informatie overal vandaan komen. KPN zorgt ervoor dat zorginstellingen veilig met elkaar kunnen communiceren dankzij de besloten infrastructuur van ZorgCloud.

ZorgCloud is een hoogwaardige beveiligde omgeving waarin zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten en ICT- leveranciers met elkaar zijn verbonden. Op de KPN ZorgCloud zijn op dit moment zo’n 4.300 zorginstellingen aangesloten, net als zo’n 50.000 verschillende systemen en ruim 90 zorgappplicaties.

Voordelen ZorgCloud

  • Veilig: KPN stopt vanuit de ZorgCloud per week ruim 850.000 malafide sessies van en naar het internet, houdt per week zo’n 1.800 cyberaanvallen tegen en scant dagelijks meer dan 80.000.000 verzoeken op onder meer virussen, malware en trojans.
  • Landelijke dekking: Vrijwel alle apothekers, 85% van alle huisartsen en 65% van alle ziekenhuizen in Nederland hebben een verbinding met de ZorgCloud.
  • NEN- en ISO-gecertificeerd: De ZorgCloud is volledig NEN- en ISO-gecertificeerd en wordt beheerd door E-Zorg, 100% dochter van KPN.

Bel met één van onze specialisten

 088 – 411 00 11

Bel met één van onze specialisten

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gegevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te allen tijde wijzigen.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen