Samenwerken met BTC?

Overheid & Corporate

Al sinds 2006, met de gunning van OT2006, zijn wij gecertificeerd leverancier van de Nederlandse Overheid. Deze werd met de gunning van OT2010 en PT 2011 doorgezet. De overheid heeft voor BTC gekozen op basis van drie eisen: service, kwaliteit en ondersteuning. Op alle onderdelen scoorde BTC de 100% score en bovendien tegen de voordeligste prijs.

In 2017 heeft de samenwerking tussen Protinus IT en BTC geleid tot het winnen van de aanbesteding IWR2016|LAM. Vodafone is ook onderdeel van deze samenwerking en verzorgt de mobiele werkplekdiensten.

IWR staat voor ICT Werkomgeving Rijk. Deze wordt via een reeks aanbestedingen in de markt gezet. De aanbesteding IWR2016|LAM (Laptops, Accessoires en Mobiele ICT-Werkplekken) is er daar één van. Met het winnen van deze aanbesteding wordt Protinus IT als enige partij opdrachtnemer in 3 IWR-aanbestedingen, te weten IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken, IWR2016|Beelschermen én IWR2016|LAM.

De aanbestedende dienst schat het volume voor de aanschaf van ICT-Werkplekken op 45 miljoen euro per jaar. Voor de bijbehorende dienstverlening wordt het volume geschat op 5 miljoen euro per jaar. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en kan één of meerdere malen met een door de hoofdopdrachtgever nader te bepalen periode tot in totaal maximaal vier jaar worden verlengd. De raamovereenkomst wordt gesloten met 3 partijen die in onderlinge competitie zullen moeten strijden om orders. De samenwerking tussen Protinus IT en BTC is er daar één van.

Groot deelnemersveld

Aan de aanbesteding nemen 10 ministeries deel en tevens organisaties als De Nederlandsche Bank (DNB), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Staatbosbeheer, de Belastingdienst en diverse andere. In totaal hebben 103 overheidsorganisaties samen aanbesteed.
Het rijksbrede programma IWR heeft de volgende beoogde business uitkomst: het optimaal functioneren van de Rijksdienst om het kabinetsbeleid te kunnen verwezenlijken en in het bijzonder de beleidsdoelen van de Compacte Rijksdienst: meer productiviteit van het rijkspersoneel, meer flexibiliteit in werkwijzen, efficiency en in het bijzonder kostenbesparingen in de rijksorganisatie. In de rijkskantoren worden de volgende functionele eisen aan de ICT gesteld welke door IWR2016 mede mogelijk gemaakt kunnen worden:

  • zoveel mogelijk papierloos werken;
  • draadloos werken;
  • printen, scannen en kopieren in rijkskantoren; mobiele en persoonsgebonden ICT middelen;
  • tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

 

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gegevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te allen tijde wijzigen.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen