De rol van de IT-manager in de digitale transformatie

De hoeveelheid data binnen organisaties groeit almaar door. Steeds meer processen verlopen digitaal en medewerkers werken steeds mobieler. Dat levert het nodige voordeel op, maar maakt ICT ook complexer dan ooit tevoren. Nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid, beheer en integratie steken de kop op. En dat heeft zijn weerslag op het takenpakket van de IT-manager.

De IT-manager als consultant

Omdat ICT voortdurend complexer wordt kiezen steeds meer organisaties voor het uitbesteden van processen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van software in de cloud, beveiliging op afstand en de afname van hele werkplekken ‘as a service’. IT-support is dan ook vaak niet langer een taak van de IT-manager en zijn team. Dat betekent dat er steeds minder technische kennis vereist is. Daarom nemen IT-managers meer en meer de rol van strateeg aan. In die hoedanigheid zijn zij in staat om op managementniveau aanbevelingen te doen over de rol van IT binnen de organisatie.

De IT-manager als strateeg

De focus van techniek naar strategie zal het takenpakket van de IT-afdeling flink veranderen. De afdeling kan zich focussen op het adviseren over de manier waarop technologie kan helpen om zakelijke doelstellingen te verwezenlijken. Ook kunnen zij een belangrijke rol spelen in het anticiperen op marktontwikkelingen, zoals de nieuwe privacywetgeving GDPR. Door IT vanuit een strategisch perspectief te benaderen kunnen zij flinke stappen maken op het zo efficiënt mogelijk inzetten van IT. Dat kan leiden tot schaalvoordeel, kostenbesparingen, een hogere productiviteit en een betere concurrentiepositie.

De IT-manager als verbinder

Het digitaliseren van processen is van grote invloed op de manier waarop medewerkers functioneren. Zij zullen moeten leren omgaan met deze nieuwe werkwijze. Vaak worden ze een stuk afhankelijker van IT, en dat kan even wennen zijn. Het goed kunnen begeleiden van deze overstap gaat verder dan kennis van zaken hebben. Empathisch vermogen is minstens net zo belangrijk. Door medewerkers actief te begeleiden zullen zij zich de nieuwe werkwijze snel eigen maken. Dat is goed voor de productiviteit, en dat betaalt zich uiteindelijk uit in een hogere mate van klanttevredenheid.

Waar kan BTC helpen?

Bedrijven en organisaties willen zich focussen op hun core business en zich geen zorgen maken over alles wat noodzakelijk is om het werk te kunnen doen. BTC ondersteunt bedrijven en organisaties door de zorg over de ICT werkplek weg te nemen. Dat doen we door als een onafhankelijke partner van ondernemingen te opereren voor de inrichting van de totale ICT werkplek volgens een one-stop-shop formule; het samenbrengen van alle point solutions en services onder één dak geeft klanten meer rust en controle.

We adviseren in de toepassing van de nieuwste technologieën en toekomstbestendige oplossingen en verzorgen van a tot z de implementatie daarvan. De wensen en eisen van de klant vormen het vertrekpunt voor onze dienstverlening, het einddoel is daaraan tegemoet te komen op een manier die betaalbaar, werkbaar en schaalbaar is.

Zo helpt BTC bedrijven om efficiënter te werken en de productiviteit te stimuleren door ‘Het Nieuwe Werken’ op een relevante en effectieve manier in te zetten. Dit verhoogt zowel het plezier in het werk als het rendement van medewerkers.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via onderstaand telefoonnummer.

088 411 00 11

Samenwerken met BTC?

Privacy instellingen

Wij nemen uw privacy serieus en geven u de mogelijkheid zelf in te stellen welke gegevens u tijdens het bezoek aan onze website afgeeft. U kunt uw instellingen te allen tijde wijzigen.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen