AVG: DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN

Vanaf mei 2018 hebben alle lidstaten van de EU een uniforme privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (internationaal: GDPR). Die wijziging brengt de nodige gevolgen met zich mee.

AVG: De belangrijkste veranderingen

Wat zijn de gevolgen van de gewijzigde privavywetgeving?
In deze whitepaper beschrijft DearBytes de belangrijkste wijzigingen. DearBytes heeft vier wijzigingen uitgezocht die waarschijnlijk de grootste impact hebben op uw organisatie.

Whitepaper aanvragen

Wat zijn de gevolgen van de gewijzigde privacywetgeving?

Bedrijven en overheden verwerken steeds meer persoonsgegevens, mede door de digitalisering en trends als big data. Dat biedt allerlei voordelen voor organisaties en betrokkenen, maar levert ook risico’s op. De vele headlines in de media rondom datalekken zijn daarvan het bewijs.

Het is dan ook niet vreemd dat de overheid de privacy van burgers in toenemende mate wil beschermen. Zo is in 2016 de meldplicht datalekken al aangescherpt. In mei 2018 vindt er een nieuwe belangrijke wijziging plaats. Vanaf dan geldt in de EU de AVG. De huidige lokale privacywetgevingen komen vanaf dat moment zonder uitzondering te vervallen. Over het algemeen kunnen we stellen dat de teugels verder aantrokken worden.

De AVG heeft dan ook grote gevolgen voor organisaties. Zij moeten hun huidige privacybeleid onder de loep nemen en aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dat is niet vrijblijvend: de autoriteiten kunnen het negeren van de spelregels fors beboeten, met een maximale geldstraf van 20 miljoen euro of 4 procent van de omzet. Nog los van de eventuele imagoschade bij een (grootschalig) datalek. Alle reden dus om de nieuwe wetgeving serieus te nemen.

In deze whitepaper beschrijft DearBytes de belangrijkste wijzigingen. De lijst is niet volledig: de AVG beslaat maar liefst 99 artikelen. DearBytes heeft vier wijzigingen uitgezocht die waarschijnlijk de grootste impact hebben op uw organisatie.

Wij nemen contact met u op
Alle contactgegevens

Interesse of vragen?

Bel met één van onze medewerkers:

088 – 411 00 11

Aanvraagformulier whitepaper 'AVG: de belangrijkste veranderingen'

Vul hieronder uw gegevens in en u ontvangt direct de link waar u de whitepaper kunt downloaden.